En del af Odsherred Kommune
Aktive Fællesskaber - Samskabelsesproces
Borgerworkshop 7. juni 2021

Samskabelsesprocessen i projekt Aktive Fællesskaber er sat i gang. 

Det skete til den første af tre workshops for borgere den 7. juni. Til workshoppen deltog en gruppe af borgere fra Odsherred Kommune for at drøfte udfordringer i forbindelse med at fastholde en fysisk aktiv livsstil efter endt kommunalt forebyggelsestilbud. I forlængelse heraf mødtes også relevante aktører fra kommunen og fra lokale patient- og motionsforeninger til deres første af tre workshops d. 14. juni.

Læs mere om borgerworkshoppen den 7. juni i artiklen fra Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium og om aktørworkshoppen.

Alle input fra workshoppen med borgerne blev samlet og fremlagt på aktørworkshoppen den 14. juni, hvor kommunen og civilsamfundsaktører mødtes for at drøfte, hvilke udfordringer de oplever i forbindelse med at bygge bro fra kommunale forebyggelsestilbud til civilsamfundets motionstilbud. På workshoppen den 14. juni deltog også fire borgerrepræsentanter, som ligeledes deltog på workshoppen den 7. juni.


Anden workshop for henholdsvis borgere og kommunalt ansatte og lokale patient- og motionsforeninger blev afholdt den 16. og 18. august. Formålet med begge workshops var at drøfte konkrete løsningsforslag til de udfordringer, som blev drøftet tilbage i juni. Løsningsforslagene fra borgerworkshoppen blev videreført og indgik i drøftelserne til aktørworkshoppen to dage senere, hvor repræsentanter fra blandt andet 13 forskellige lokale patient- og motionsforeninger og kommunalt ansatte fra Sundhedsafdelingen og fra Kultur- og Fritidsforvaltningen deltog. Til stede var også tre borgerrepræsentanter for at kvalificere borgernes løsningsforslag og for at give deres besyv med i forhold til de øvrige aktørers drøftelser.

Nogle af de løsningsforslag som kom frem på de to workshops var fx et fysisk eller digitalt frivilligecenter, etablering af et forum på tværs af kommune og civilsamfund til udvikling af specifikke tilbud til særlige målgrupper, og ideen om at integrere kommunale tilbud i foreningsregi eller omvendt. Disse og mange flere ideer blev videreudviklet og konkretiseret på sidste workshop den 9. september, hvor ca. 40 engagerede borgere, frivillige fra idræts- og patientforeninger, kommunale medarbejdere fra flere centre samt lokalpolitikere var samlet. Alt sammen med henblik på senere i projektet at afprøve udvalgte brobygningsaktiviteter, med det formål at understøtte at borgere med type 2-diabetes, hjertekarsygdomme og/eller svær overvægt fastholdes i en fysisk aktiv livsstil efter endt kommunalt forebyggelsesforløb.