En del af Odsherred Kommune
Aktive Fællesskaber - Aktviteter og arrangementer
Chris MacDonald

Aktive Fællesskaber blev kickstartet med et spændende online arrangement den 24. marts 2021

Kort før påske blev Aktive Fællesskaber kickstartet med et spændende online arrangement.

Over 50 deltagere var samlet på skærmen, blandt andet 20 lokale patientorganisationer og idrætsforeninger, ledere og medarbejdere fra Odsherred Kommune og forskere.

Til inspiration for det kommende udviklingsarbejde, var Chris MacDonald inviteret til at give et inspirerende oplæg om motivation og fællesskaber. Forskningsgruppen ProGrez fra Slagelse Sygehus var inviteret til at give et indblik i brugen af digitale løsninger til at understøtte fastholdelse i træningstilbud, samt Center for Holdspil var inviteret til at give et oprids af de vigtigste fund i rapporten ’Implementering af brobygning fra kommunalt træningsforløb til idrætsforeninger eller idrætstilbud’.

Læs oplæggene i boksen ovenfor.

Læs artiklen fra Odsherred Kommunes hjemmeside.

Arrangementer 2021

  • 2. juni 2021 kl. 19.00-20.30: Netværksmøde for foreninger, Vig Aktivitetscenter. 
  • 7. + 14. juni 2021: Samskabelsesworkshop: Kortlægning
  • 16. + 18. august 2021: Samskabelsesworkshop: Idéer og ønsker til brobygning
  • 9. september 2021: Samskabelsesworkshop: Fra idéer til konkrete aktiviteter