En del af Odsherred Kommune
Livet med hjertesygdom
hjerte på strand - hjerteholdet

Er du over 18 år, bor i Odsherred Kommune og lider af iskæmisk hjertesygdom, blodprop, forkalkning i hjertets kranspulsårer, hjerteklapsygdom eller hjertesvigt? 

Hvis du er over 18 år, og har fået diagnosen iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt eller hjerteklapsygdom, så er dette kursusforløb måske noget for dig. Tilbuddet henvender sig til deltagere med forskelligt erfaringsniveau i forhold til at leve med en hjertesygdom.

I kursusforløbet kommer du bl.a. til at arbejde med:

  • Sygdomsforståelse
  • Madens betydning
  • Betydningen af fysisk aktivitet
  • Psykiske reaktioner
  • Forandringer i samliv og relationer

Hvor og hvornår finder kurset sted?

Kurset finder sted i Sundhedscenter Odsherred, Sygehusvej 5, 4500 Nykøbing Sjælland.

Kursusforløbet strækker sig over 8 uger med fremmøde to gange om ugen hhv. mandag og onsdag. Forløbet starter onsdag, den 16. augus 2017 og slutter onsdag, den 4. oktober 2017.

På alle mandage indledes dagen med temaundervisning kl.10.00-12.00 efterfulgt af en halv times frokostpause hvorefter der er fysisk træning kl. 12.30-13.30.

På alle onsdage er der alene fysisk træning kl. 12.30-13.30.

Der vil forinden være en opstart, hvor deltagerne gennemgår nogle fysiske test af ca. 20 min. varighed. Du vil høre mere om dette ved tilmelding.

Der er plads til 10-12 deltagere på holdet, og deltagelse er gratis.

Tilmeldingsfrist er den 19. juni 2017 til sundhedskoordinator Sussi Friis på 40 40 46 47 eller sufr@odsherred.dk

Hvad koster det at deltage?

Det er gratis at deltage.

Er der forplejning?

Nej. Det er en god ide at medbringe lidt at spise og drikke.

Kan jeg få kørsel?

Du skal selv sørge for transport, medmindre du har et lægeordineret kørselsforbud på grund af hjertekarsygdom. Er det tilfældet, skal du kontakte os.

Hvad skal jeg have med?

Da der er træning med i uddannelse, vil det være godt at medbringe fodtøj og tøj, som du kan bevæge dig i.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Sussi Friis.Odsherred Kommune tilbyder et kursus til dig og dine pårørende, hvor vi giver redskaber til bedst muligt at håndtere de forskelligartede følger af en hjertesygdom.